1397/01/01 15:34 نمایش پوشه های تو در تو درون لیست باکس
Ali

 
با سلام
چطوری میشه پوشه های تو در تو رو درون یک لیست باکس نمایش داد...؟!
1397/01/01 21:20
حاجی شریفی
مؤسس سایت
 
سلام
نمیدانم دقیق چطور میخواهید خروجی نمایش داده شود...
اگر میخواهید همه پوشه ها و زیر-پوشه ها را یکجا نمایش دهید، شاید کدهای کوچکی مانند این هم کافی باشد:

this.listBox1.DataSource =
System.IO.Directory.GetDirectories(
@"D:\AAA\BBB\",
"*",
System.IO.SearchOption.AllDirectories);

(امتحان کنید)

درصورت نیاز بیشتر توضیح دهید که چه میخواهید انجام دهید و تا کجای کار را انجام داده اید و مشکل تان کجاست.
عیدتان مبارک و موفق باشید.